Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby společnost PKP CARGO INTERNATIONAL a.s, sídlem Hornopolní 3314/38, jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“), zpracovala mé osobní údaje pro účely komunikace, případně navázání spolupráce v oblastech, jako je například: stipendijní program, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a související legislativou. Souhlas uděluji na dobu 1 roku od data odeslání osobních údajů.

Tímto jsem informován/a a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat a to emailem na adresu: kariera@pkpcargointernational.com

Tímto jsem dále informován/a a beru na vědomí, že mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dále jsem tímto informován/a o tom, že mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a nebudou předávány třetím stranám.